Moroten

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteren Purjolöken, Rödlöken, Löken, Rädisan, Spenaten, Kålroten, Rödkålen, Vitkålen, Rödbetan, Palsternackan, Moroten

Villaområden bebyggt efter 2004 på tidigare åkermark. I det nordöstra hörnet finns en gård (utanför detaljplanelagt område, Veberöd 2:165). Gatunätet är utlagt med en matargata i mitten och rundkörningsgator kring fyra husgrupper. I områdets mitt finns en anlagd park och i norr en transformatorstation.

Bostadshusen är styckebyggda uppförda fristående längs obruten förgårdslinje mot gatan med antingen gavel eller långsida mot gatan. Alla byggnader har tegelröda enkupiga takpannor med taklutning mellan 23 och 45 grader. Fasaderna är av målad panel, tegelfasader i kombination med träpanel eller slätputsade. Färgnyanserna är främst ljusa i gula och vitgrå nyanser, men även mörkare nyanser ibland annat grått och rött förekommer. De flesta husen har fristående garage/carport med sadeltak, vissa är dock sammanbyggda med bostadshuset. Eftersom byggnaderna är relativt nybyggda har inte varje byggnads beskrivits var för sig.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda