Glädjen 10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Glädjen 10
Gladjen 10.png
Glädjen 10
Information
AdressWinstrupsgatan 4
Byggnadsår1837, omb 1958
ByggherreL. Lundgren

Envåningshus uppfört av tegel och råsten med sadeltak, täckt med röd falsplåt. Nuvarande fasadutformning med vitmålat tegel och gavelentré är från en ombyggnad 1958. Byggnaden var ursprungligen kalkrappad, och den norra gavelväggen bibehåller äldre puts. 1838 inrymde huset smedverkstad och tre boningsrum. 1841 byggdes smedjan om till boningsrum, och ett nytt gårdshus uppfördes, inrett till snickareverkstad.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Byggnaden är uppförd i obränt tegel med putsade fasader men har senare fått en tegelfasad som övermålats i vitt. Utkragad och dekormurad takfotsgesims. Den låga sockeln är putsad och gråfärgad. Fönstren är sentida men utförda som tvålufts spröjsade träfönster målade i vitt. Sadeltaket är belagt med skivtäckt röd plåt med ståndränna, även skorstenen är plåtad. Interiören är förändrad. Under början av 2000-talet var byggnaden rivningshotad. Den låga byggnaden representerar en enklare gatuhusbebyggelse, de flesta andra liknande har rivits under 1900-talet.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda