Apotekaren 11

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Apotekaren 11
Apotekaren 11.png
Apotekaren 11
Information
AdressKlostergatan 3a
Byggnadsår1821/1862, omb 1877, 1912, 1931, 1965
Gårdshus 1900-1910
Byggherre1861 doktor G. Trädgårdh
Arkitekt1931 L. Kolmodin
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Fastigheter i Apotekaren 11

Fd. Apotekaren 11

Gathuset har utgjort huvudbyggnad i den gamla gården nr 290, vilken tidigare omfattat även nuvarande Apotekaren 10.

Det är uppfört i två etapper, den östra delen 1821, den västra 1862. De två byggnadsdelarna kan fortfarande urskiljas i fasaden. Huset är uppfört av tegel med putsad fasad i enkel klassicism, målad i brunt och ljust rosa. 1877 skedde en större ombyggnad av bottenvåningen, skyltfönster sattes in och de bärande mellanväggarna ersattes med gjutjärnskolonner. Den nuvarande fasadutformningen, med skyltfönster som ansluter till grannfastigheten i väster, är från 1930-talet.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gården är överbyggd i bottenvåningen men i övre våningen syns en tegelkonstruktion i kryssförband med tegel liknande gatuhusets gårdsfasad. Småspröjsade gjutjärnsfönster i övre våningen samt en äldre grönmålad bräddörr. Pulpettaket är belagt med röd plåt. Undre våningen inte undersökt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda